POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 3650
W tym miesiącu: 196360
Wszystkich odwiedzin: 9232620

Władze samorządowe

KADENCJA 2014-2018

BURMISTRZ BYCZYNY - Robert Świerczek

Burmistrz Byczyny.jpeg

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, zarzadzanie projektami, nadzór, kontrola i audyt.

Uniwersytet Opolski - Wydział Historyczno-Pedagogiczny. Pedagogika

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Ekonomii. Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej

Politechnika Opolska – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Nadzór- kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji 

Doświadczenie zawodowe:

1993-1999 r. - instruktor sportu w Ośrodku Kultury w Byczynie

1999-2006 r. - dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie

2006-2007 r. - kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

2007-2009 r. - kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku

2009-2014 r. - audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

28.11.2014 r. – Burmistrz Byczyny

Kontakt z Burmistrzem Byczyny:

e-mail: burmistrz@byczyna.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 77 413 41 50, wew. 21.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza Byczyny.jpeg

Wykształcenie wyższe budowlane, fundusze strukturalne.

Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu - Wydział Budownictwa, konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – studia podyplomowe Fundusze Strukturalne  Unii Europejskiej.

Doświadczenie zawodowe:

1997-2004 r. – inspektor w Referacie Budownictwa Urzędu Miejskiego w Byczynie

2004-2014 r. – samodzielne stanowisko ds. Funduszy Europejskich, Główny Specjalista w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

28.11.2014 r. – z-ca Burmistrza Byczyny

Kontakt z Z-cą Burmistrza Byczyny:

e-mail: wiceburmistrz@byczyna.pl 

Godziny przyjęć interesantów poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 77 413 41 50, wew. 21.

 

SEKRETARZ GMINY - Maciej Tomaszczyk

Serkretarz Gminy.jpeg

Wykształcenie wyższe zawodowe.

Uniwersytet Opolski - kierunek: administracja

Doświadczenie zawodowe:
01.03.1990 r. – 17.04.1990 r. - PHPU „CUPROD” Sp. z o.o. w Byczynie
01.09.1994 r. – 25.01.1995 r. - Kawiarnia „HETMAŃSKA” w Byczynie
02.02.1995 r. – 01.05.1996 r. - Urząd Miasta Opole
01.05.1996 r. – 18.11.2002 r. - inspektor w Urzedzie Miejskim w Byczynie
od 19.11.2002 r. - sekretarz Gminy Byczyna

Kontakt z sekretarzem gminy:

e-mail:  sekretarz@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50 wew. 26.

 

SKARBNIK GMINY - Katarzyna Wilczyńska

Skarbnik Gminy.jpeg

Wykształcenie wyższe magisterskie

Wyższa Szkoła Zarządzania "EDUKACJA" we Wrocławiu - kierunek: zarządzanie finansami

Uniwersytet Opolski- kierunek: administracja publiczna

Policealne Studium Zawodowe w Oleśnie – kierunek: technik-ekonomista

Doświadczenia zawodowe:

01.07.1994 r. - 31.12.1994 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie

02.05.1995 r.- 31.12.2005 r. - Młodszy Referent; Referent; Podinspektor; Inspektor w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

01.01.2006 r. - 25.02.2016 r. - Z-ca Skarbnika Gminy Byczyna

od 26.02.2016 r. - Skarbnik Gminy Byczyna

Kontakt ze skarbnikiem gminy:

e-mail: kwi_umbyczyna@ op.pl lub skarbnikbyczyna@wp.pl, tel.77 413 41 50 wew.16