Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
z dnia 19 lutego 2004 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XIV-129-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XIV-130-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości

Uchwała Nr XIV-131-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIV-132-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie przystąpienia sołetwa Paruszowice do programu "Odnowa Wsi
w województwie opolskim"

Uchwała Nr XIV-133-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie konkursu "Piękna Wieś" i zasad jego przeprowadzenia

Uchwała Nr XIV-134-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XIV-135-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Uchwała Nr XIV-136-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego sumy wydatków mieszkaniowych
stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wraz
z ryczałtem na zakup opału

Uchwała Nr XIV-137-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2004 rok

Uchwała Nr XIV-138-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Byczyna

Uchwała Nr XIV-139-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

Uchwała Nr XIV-140-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok 

informację wytworzył(a): Rada Miejska
data wytworzenia: 19 lutego 2004

 

 

 


DOCUchwała Nr 129.doc

DOCUchwała Nr 130.doc

DOCUchwała Nr 131.doc

DOCUchwała Nr 132.doc

DOCUchwała Nr 133.doc

DOCUchwała Nr 134.doc

DOCUchwała Nr 135.doc

DOCUchwała Nr 136.doc

DOCUchwała Nr 137.doc

DOCUchwała Nr 138.doc

DOCUchwała Nr 139.doc

DOCUchwała Nr 140.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    09-11-2004 10:20
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl