Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji
z dnia 31 marca 2004 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XV-141-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XV-142-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Byczyna

Uchwała Nr XV-143-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna

Uchwała Nr XV-144-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie do składowania odpadów na wysypisko
w Gołkowicach

Uchwała Nr XV-145-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XV-146-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XV-147-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XV-148-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

Uchwała Nr XV-149-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

31 marca 2004

 

 

 

 

 


DOCUchwała Nr 141.doc

DOCUchwała Nr 142.doc

DOCUchwała Nr 143.doc

DOCUchwała Nr 144.doc

DOCUchwała Nr 145.doc

DOCUchwała Nr 146.doc

DOCUchwała Nr 147.doc

DOCUchwała Nr 148.doc

DOCUchwała Nr 149.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    09-11-2004 11:00
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl