Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji kadencja V

Uchwała Nr XXII/140/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna.

 

Uchwała Nr XXII/141/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przystąpienia sołectw Ciecierzyn i Sarnów
do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.

 

Uchwała Nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały -
uchwała uchylona

 

Uchwała Nr XXII/143/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie likwidacji filii w Polanowicach podporządkowanej
organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie

 

Uchwała Nr XXII/144/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna

 

Uchwała Nr XXII/145/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Strefy Rozwoju Gospodarczego”.
Załącznik   
Załącznik

 

Uchwała Nr XXII/146/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Uchwała Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Uchwała Nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

 

Uchwała Nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Załącznik

Metryczka
  • opublikowano:
    06-05-2008 15:16
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    10-11-2008 09:27
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl