Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 20/03 do nr 36/03 -IV kadencja- styczeń 2003 r.

Zarządzenie Nr 20/03 Burmistrza Byczyny z dnia 03 stycznia 2003 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 20-03 Burmistrza Byczyny z dnia 03.01.2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 21/03 Burmistrza Byczyny z dnia 03 stycznia 2003 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Byczyna na rok 2003 oraz przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostek organizacyjnych

DOCZarządzenie Nr 21-03 Burmistrza Byczyny z dnia 03.01.2003 roku w sprawie ukł. wykon. budżetu gm. Byczyna na rok 2003 oraz przekaz. niektórych upraw. do dok.. przeniesień planow. wydat. jed. ograniz..doc


Zarządzenie Nr 22/03 Burmistrza Byczyny z dnia 08 stycznia 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zezwolenia wędkarskie na wodach obwodu nr I rzeki Pratwy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 22-03 Burmistrza Byczyny z dnia 08.01.2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zezwolenia wędkarskie na wodach obowodu nr I rzeki Pratwy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 23/03 Burmistrza Byczyny z dnia 09 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 23-03 Burmistrza Byczyny z dnia 09.01.2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie.doc


Zarządzenie Nr 24/03 Burmistrza Byczyny z dnia 14 stycznia 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

DOCZarządzenie Nr 24-03 Burmistrza Byczyny z dnia 14.01.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc


Zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Byczyny z dnia 14 stycznia 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

DOCZarządzenie Nr 25-03 Burmistrza Byczyny z dnia 14.01.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc


Zarządzenie Nr 26/03 Burmistrza Byczyny z dnia 15 stycznia 2003 roku
w sprawie układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 26-03 Burmistrza Byczyny z dnia 15.01.2003 roku w sprawie układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 27/03 Burmistrza Byczyny z dnia 17 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli placówek oświatowych gminy Byczyna

DOCZarządzenie Nr 27-03 Burmistrza Byczyny z dnia 17.01.2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontrolii placówek oświatowych gminy Byczyna.doc


Zarządzenie Nr 28/03 Burmistrza Byczyny z dnia 17 stycznia 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 28-03 Burmistrza Byczyny z dnia 17.01.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Byczyny z dnia 17 stycznia 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 29-03 Burmistrza Byczyny z dnia 17.01.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Byczyny z dnia 20 stycznia 2003 roku
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków jednostek organizacyjnych gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 31-03 Burmistrza Byczyny z dnia 20.01.2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji wydatków jednostek organizacyjnych gminy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 32/03 Burmistrza Byczyna z dnia 29 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 32-03 Burmistrza Byczyna z dnia 29.01.2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.doc


Zarządzenie Nr 33/03 Burmistrza Byczyny z dnia 29 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 33-03 Burmistrza Byczyny z dnia 29.01.2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.doc


Zarządzenie Nr 34/03 Burmistrza Byczyny z dnia 29 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 34-03 Burmistrza Byczyny z dnia 29.01.2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.doc


Zarządzenie Nr 35/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 stycznia 2003 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

DOCZarządzenie Nr 35-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.01.2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych.doc


Zarządzenie Nr 36/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 stycznia 2003 roku
w sprawie przydziału ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego, sprzętu ochrony osobistej dla sezonowych

DOCZarządzenie Nr 36-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.01.2003 roku w sprawie przydziału ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego, sprzętu ochrony osobistej dla sezonowych ......doc

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2003
  przez: Burmistrz Byczyny
 • opublikowano:
  07-08-2003 18:41
  przez: Sylwia Semeniuk
 • zmodyfikowano:
  03-09-2019 09:23
  przez: Wojciech Skarbecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 3536
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl