Urząd Miejski w Byczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 43/03 do nr 51A/03 -IV kadencja- marzec 2003 r.

Zarządzenie Nr 43-03 Burmistrza Byczyny z dnia 10 marca 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji wydatków jednostek
organizacyjnych gminy w 2003 roku

Zarządzenie Nr 44-03 Burmistrza Byczyny z dnia 10 marca 2003 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie

Zarządzenie Nr 45-03 Burmistrza Byczyny z dnia 17 marca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w wieczyste użytkowanie

Zarządzenie Nr 46-03 Burmistrza Byczyny z dnia 17 marca 2003 roku
w sprawie zezwolenia na amatorski połów ryb za pomocą wędki na obwodzie
rybackim nr I rzeki Pratwy w 2003 roku

Zarządzenie Nr 47-03 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2003 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy na 2002 rok Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

Zarządzenie Nr 47A-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 48-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego budowy gimnazjum
z halą sportową w Byczynie

Zarządzenie Nr 49-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 50-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy w 2003 roku

Zarządzenie Nr 51-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 51A-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok


DOCZarządzenie Nr 43-03 Burmistrza Byczyny z dnia 10.03.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji wydatków jednostek organizacyjnych gminy w 2003 roku.doc

DOCZarządzenie Nr 44-03 Burmistrza Byczyny z dnia 10.03.2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie.doc

DOCZarządzenie Nr 45-03 Burmistrza Byczyny z dnia 17.03.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w wieczyste użytkowanie.doc

DOCZarządzenie Nr 46-03 Burmistrza Byczyny z dnia 17.03.2003 roku w sprawie zezwolenia na amatorski połów ryb za pomocą wędki na obwodzie rybackim nr I rzeki Pratwy w 2003 roku.doc

DOCZarządzenie Nr 47-03 Burmistrza Byczyny z dnia 27.03.2003 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2002 rok Radzie Miejskiej w Byczynie oraz RIO w Opolu.doc

DOCZarządzenie Nr 47A-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31.03.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr 48-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31.03.2003 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego budowy gimnazjum z halą sportową w Byczynie.doc

DOCZarządzenie Nr 49-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31.03.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr 50-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31.03.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc

DOCZarządzenie Nr 51-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31.03.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc

DOCZarządzenie Nr 51A-03 Burmistrza Byczyny z dnia 31.03.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    07-08-2003 18:46
    przez: Sylwia Semeniuk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×