Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/05 do nr 13/05 -IV kadencja- styczeń 2005 r.

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 stycznia 2005 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu użytkowego do adaptacji na cele mieszkaniowe w m. Byczyna, ul. Okrężna 27/3

Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 stycznia 2005 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu użytkowego do adaptacji na cele mieszkaniowe w m. Byczyna, ul. Okrężna 27/4

Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 stycznia 2005 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu użytkowego do adaptacji na cele mieszkaniowe w m. Byczyna, ul. Okrężna 27/1

Zarządzenie Nr 4/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2005 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Byczyna na rok 2005 oraz przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym

Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2005 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Ułożenie nawierzchni drogi (ul.Koelinga) z kostki brukowej o gr. 8 cm.

Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania i oceny ofert na wykonanie lub realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego na rok 2005-10-05

Zarządzenie Nr 9/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie „Wykonanie dokumentacji wniosku o dofinansowanie za ZPORR na zadanie: Poprawa infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna wraz z przebudową nawierzchni ścieżek parkowych

Zarządzenie Nr 10/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr 13/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Byczynie


DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-1-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-2-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-3-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-4-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-5-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-6-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-7-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-8-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-9-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-10-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-11-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-12-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-13-05.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    06-10-2005 08:39
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl