Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 50/06 do nr 61/06 -IV kadencja - sierpień 2006 r.

Zarządzenie Nr 50/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 51/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 sierpnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu
użytkowego do adaptacji na cele mieszkalne
w m. Byczyna

Zarządzenie Nr 53/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 sierpnia 2006 roku
w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 54/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 11 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenie zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Zakup autobusu do przewozu
uczniów niepełnosprawnych do szkół w gminie Byczyna"

Zarządzenie Nr 55/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie

Zarządzenie Nr 55A/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Zarządzenie Nr 56/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Projekt budowlano-kosztorysowy
sieci kanalizacji samitarnej gm. Byczyna
w miejscowościach: Jaśkowice, Gołkowice,
Polanowice, Roszkowice, Biskupice"

Zarządzenie Nr 57/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do przedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 58/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Dokumentacja proejktowo-kosztorysowa
renowacji zabytkowego obwarowania miasta
wraz z renowacją zabytkowych wież"

Zarządzenie Nr 59/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 sierpnia 2006 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku
Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Opolu

Sprawozdanie opisowe 
Załącznik 2-12     
Załącznik 13     
Załącznik 14      

Opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie powstania komisji przetargowej
i określenie zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Rozbudowa Remizy Starżackiej w Byczynie" 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    26-01-2007 09:15
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl