Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 40/06 do nr 48/06 -IV kadencja - czerwiec 2006 r.

Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych

Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoći
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetrgu

Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu
 

Zarządzenie Nr 46/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany w układze wykonawczym

Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie Planu Kont dla budżetu gminy
 

Zarządzenie Nr 48/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Metryczka
  • opublikowano:
    25-01-2007 12:29
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl