Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 17/06 do nr 20/06 -IV kadencja - marzec 2006 r.

Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 marca 2006 roku
w sprawie przedstawienia sprzwozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok Radzie Miejskiej w Byczynie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Opolu
Załącznik Nr 1    
Załącznik Nr 2-5       
Załącznik Nr 6-7
Załącznik Nr 8-13
Załącznik Nr 14
Załącznik Nr 15
Załącznik Nr 16 

Opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy za 2005 rok

Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym


DOCRIO.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    25-01-2007 09:10
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl