Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 18/07 do nr 27/07 - V kadencja - marzec 2007 r.

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 9 marca 2007 roku
w sprawie zmiany obsługi finansowo - księgowej
placówek oswiatowych dla których organem
prowadzącym jest gmina Byczyna

Zarządzenie Nr 19/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 marca 2007 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr 19a/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 marca 2007 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania
rocznego z  wykonania planu finansowego instytucji
kultury za rok 2006 Radzie Miejskiej w Byczynie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
Załącznik 1 do Nr 19a/07
Załącznik 2 do Nr 19a/07

Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 marca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 21/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 marca 2007 roku
 w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 marca 2007 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny
złożonych ofert na realizację zadań publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 23/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 marca 2007 roku
w sprawie Regulaminu pracy Komisji
ds. opiniowania ofert składanych w ramach
otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych

Zarządzenie Nr 24/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2007 roku
 w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie uchylenia zarządzeń

Zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie ewidencji podatków,
opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Metryczka
  • opublikowano:
    27-03-2008 10:21
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl