POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2624
W tym miesiącu: 185554
Wszystkich odwiedzin: 9221814

Zarządzenia Burmistrza od nr 33/08 do nr 44/08 - V kadencja - maj 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/33/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 maja 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/34/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 maja 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Droga dojazdowa do gruntów rolnych
w Kostowie"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/35/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 maja 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/36/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/37/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/38/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2
powierzchni użtkowej lokalu oraz ustalenia stawki czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
i lokalu socjalnego

Zarządzenie Nr Or-I-0151/39/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or-I-0151/40/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/41/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
zabudowanej położonej w m. Byczyna, ul. Zamojskiego

Zarządzenie Nr Or-I-0151/42/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/43/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/44/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym