POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2500
W tym miesiącu: 185430
Wszystkich odwiedzin: 9221690

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/08 do nr 13/08 - V kadencja - styczeń 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/1/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę
gruntów komunalnych na rok 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/1A/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Gminnego
OSP w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I-0151/2/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

 Zarządzenie Nr Or-I-0151/2/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/3A/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
wewnętrznej na rok 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/4/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Byczyna na rok 2008 oraz przekazania niektórych
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków jednostkom organizacyjnym
RARZarzadzenie0408.part1.rar
RARZarzadzenie0408.part2.rar
RARZarzadzenie0408.part3.rar
RARZarzadzenie0408.part4.rar
RARZarzadzenie0408.part5.rar

Zarządzenie Nr Or-I-0151/5/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/6/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/7/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie uchylenia zarządzenia i uchwały w sprawie
ustalenia wysokości ryczałtu dla kierowców - mechaników
za konserwację,
utrzymanie samochodów i motopomp jako pełnienie
obowiązków społecznych i obywatelskich

Zarządzenie Nr Or-I-0151/8/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie norm zużycia paliw płynnych i olei silnikowych
dla pojazdów samochodowych, motopomp oraz sprzętu
silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże
Pożarne z terenu Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/9/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania składu komisji konkursowej na
kandydata ma stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Roszkowicach

Zarządzenie Nr Or-I-0151/10/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/11/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/12/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zbycie, wydzierżawienie, wynajmowanie
nieruchomości stanowiących MIENIE KOMUNALNE GMINY BYCZYNA


PDFstyczen_03_2008.PDF