Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 111/08 do nr 123/08 - V kadencja - grudzień 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/111/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 grudnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/112/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 08 grudnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu
czynności w postępowaniu na zadanie: Zakup mikrobusu
do przewozu niepełnosprawnych uczestników Centrum Integracji
Społecznej w Polanowicach.

Zarządzenie Nr Or-I-0151/113/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 grudnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu
czynności w postępowaniu na zadanie: Zakup paliw płynnych
- oleju napędowego w ilości ok. 44.000 litrów

Zarządzenie Nr Or-I-0151/114/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/115/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 grudnia 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
Publicznemu Przedszkolu w Byczynie przy ul. Stawowej 14,
46-220 Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/116/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 grudnia 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I-0151/117/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 grudnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or-I-0151/118/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or-I-0151/119/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów
komunalnych na rok 2009

Zarządzenie Nr Or-I-0151/120/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 grudnia 2008. roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I-0151/121/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/122/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
spisu z natury

Zarządzenie Nr Or-I-0151/123/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia
objętego Rządowym Programem Wyrównywania Szans
Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - Mały Artysta

Metryczka
  • opublikowano:
    30-10-2009 09:22
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl