POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2675
W tym miesiącu: 185605
Wszystkich odwiedzin: 9221865

Zarządzenia Burmistrza od nr 104/08 do nr 110/08 - V kadencja - listopad 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/104/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/105/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/106/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/106A/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/106B/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/107/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie projektu budzetu gminy na 2009 rok

Załącznik 01

Załącznik 02

Załącznik 03

Zarządzenie Nr Or-I-0151/108/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawiezmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/108A/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/109/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/110/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawieudzielenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli,
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Byczyna na rok 2009