POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2603
W tym miesiącu: 185533
Wszystkich odwiedzin: 9221793

Zarządzenia Burmistrza od nr 91/08 do nr 103/08 - V kadencja - październik 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/91/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 października 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/92/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/93/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 października 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/94/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/95/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/96/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 października 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/97/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/98/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 października 2008 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie ruchomości stanowiących własność
Gminy Byczyna znajdujących się na ewidencji Urzędu Miejskiego
w Byczynie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/99/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie zbycia nieruchomości oraz powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/100/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie zbycia nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie
ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/101/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/102/08 Burmistrz Byczyny
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/103/08 Burmistrz Byczyny
z dnia 20 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia