Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 91/08 do nr 103/08 - V kadencja - październik 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/91/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 października 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/92/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/93/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 października 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/94/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/95/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/96/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 października 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/97/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/98/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 października 2008 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie ruchomości stanowiących własność
Gminy Byczyna znajdujących się na ewidencji Urzędu Miejskiego
w Byczynie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/99/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie zbycia nieruchomości oraz powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/100/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie zbycia nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie
ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/101/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/102/08 Burmistrz Byczyny
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/103/08 Burmistrz Byczyny
z dnia 20 października 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Metryczka
  • opublikowano:
    26-10-2009 11:53
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl