POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2528
W tym miesiącu: 185458
Wszystkich odwiedzin: 9221718

Zarządzenia Burmistrza od nr 59/08 do nr 75/08 - V kadencja - sierpień 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/59/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Remont drogi gminnej nr 1005040 w Polanowicach
od km 0+608,00do przysiółka Brzózki"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/60/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/61/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/62/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: "Kredyt
długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
do 2.220.575,00 zł.

Zarządzenie Nr Or-I-0151/63/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/64/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Kredyt
długoterminowy do 353.000,00 zł. z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn "Moje boisko-Orlik 2012
w Byczynie"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/65/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Kredyt
długoterminowy do kwoty 508.000,00 zł. z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn "Remont hali sportowej przy
gimnazjum"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/66/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 sierpnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/67/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/67/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/69/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 08 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
Na wykonanie budowy boisk sportowych w ramach
programu "Moje Boisko Orlik 2012" "Moje boisko ORLIK
2012 w Byczynie"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/70/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 sierpnia 2008 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku
Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu

RARZalacznik01.rar
RARZalacznik02.rar
RARZalacznik03.rar
RARZalacznik04.rar
RARZalacznik05.rar
RARZalacznik06.rar
RARZalacznik07.rar
RARZalacznik08.rar

Zarządzenie Nr Or-I-0151/71/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/72/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/73/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Byczyny

Zarządzenie Nr Or-I-0151/74/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Byczyny

Zarządzenie Nr Or-I-0151/75/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy


PDFzarzadzenie67.PDF