Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007

Zarządzenie Nr Or-I-0151/62A/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 września 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/63/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/64/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/65/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie "Remont
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Biskupicach"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/65A/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie materiałów towarzyszących projektowi budżetu
na 2008 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/66/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie powołania składu OKW

Zarządzenie Nr Or-I-0151/67/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji
ds. opiniowania nagród Burmistrza Byczyny
dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/68/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/69/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości do 1 500 000 zł. z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/70/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości do 1 800 000 zł. na wydatki nie znajdujące
pokrycie w planowanych dochodach

Zarządzenie Nr Or-I-0151/71/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla kierowców
-mechaników za konserwację, utrzymanie samochodu
i motopomp jako pełnienie obowiązków społecznych
i obywatelskich

Zarządzenie Nr Or-I-0151/72/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/73/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie powołania komisji uprawnionej do odbioru
robót budowlanych na zadanie "Budowa średniowiecznego
grodu drewnianego - Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia
Rycerstwa"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/74/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Metryczka
  • opublikowano:
    26-09-2008 13:56
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl