POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2694
W tym miesiącu: 185624
Wszystkich odwiedzin: 9221884

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/09 do nr 29/09 - V kadencja - styczeń 2009

Zarządzenie Nr Or-I-0151/1/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2009 roku
w sprawie Ragulaminu pracy Komisji ds. opiniowania
ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr Or-I-0151/2/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2009 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/3/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Międzygminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/4/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych

Zarządzenie Nr Or-I-0151/5/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2009 roku
w sprawie określenia zasad korzystania oraz stawki
wynajmu pojazdów stanowiących własność Urzędu
Miejskiego w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I-0151/6/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2009 roku
w sprawie przekazania w uzytkowanie samochodu
stanowiącego mienie Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/7/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/8/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedazy w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/9/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Byczyna
na rok 2009 oraz przekazania niektórych uprawnień
do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom
organizacyjnym

Załączniki:
PDF9-02.PDF
PDF9-03.PDF
PDF9-04.PDF 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/10/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2009

Zarządzenie Nr Or-I-0151/11/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/11/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie zmiany zarządzenia


PDF12.PDF