POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2584
W tym miesiącu: 185514
Wszystkich odwiedzin: 9221774

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/11 do nr 11 /11 - VI kadencja - styczeń 2011

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.1.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 stycznia 2011 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Byczyna na rok 2011 oraz przekazania niektórych
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków jednostkom organizacyjnym

PDFZałącznik_1.PDF

PDFZałącznik_2.PDF

PDFZałącznik_3.PDF

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.2.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Inżynier
kontraktu - Inspektor nadzoru dla inwestycji "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice"

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.3.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.4.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 stycznia 2011 roku
w sprawie zamiany zarządzenia Nr Or-I.-0151/106/09

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.5.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.6.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.7.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w dordze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.8.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności
kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.9.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0150.1.10.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w archiwum
zakładowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.11.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przekazywane oraz planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Byczyna
na rok 2011
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: Styczeń 2011