Urząd Miejski w Byczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/11 do nr 11 /11 - VI kadencja - styczeń 2011

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.1.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 stycznia 2011 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Byczyna na rok 2011 oraz przekazania niektórych
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków jednostkom organizacyjnym

PDFZałącznik_1.PDF

PDFZałącznik_2.PDF

PDFZałącznik_3.PDF

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.2.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Inżynier
kontraktu - Inspektor nadzoru dla inwestycji "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice"

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.3.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.4.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 stycznia 2011 roku
w sprawie zamiany zarządzenia Nr Or-I.-0151/106/09

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.5.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.6.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.7.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w dordze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.8.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności
kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.9.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0150.1.10.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w archiwum
zakładowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.11.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przekazywane oraz planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Byczyna
na rok 2011
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: Styczeń 2011
Metryczka
  • opublikowano:
    24-02-2011 09:34
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    07-03-2011 11:49
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×