Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

OPIEKA SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kluczborska 4A/4, 46-220 Byczyna,
tel./fax. 77 402 41 91, kom. 791 675 222

 e-mail:

www.byczyna.naszops.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://byczyna.naszops.pl/bip/

NIP: 751-106-29-51

p.o. Dyrektora - Arletta Janczak 

--------------------------------------------

Czas pracy:

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00


Ośrodek zajmuje się pomocą społeczną określoną w ustawie o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. z późniejszymi zmianami.
OPS obejmuje swą pomocą materialną lub doradczą osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą sobie poradzić własnymi siłami i środkami. Za takie sytuacje uznaje się:
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych
alkoholizm i narkomania
przystosowanie do życia po opuszczeniu więzienia
klęska żywiołowa lub ekologiczna

Rodzaje zasiłków pomocy społecznej:
wypłaca się:

stałe zasiłki dla matek rezygnujących z pracy by wychować niepełnosprawne dzieci,
stałe zasiłki wyrównawcze,
renty socjalne,
gwarantowane zasiłki okresowe,
zasiłki w celu ochrony macierzyństwa,
zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne,
zasiłki stałe dla ludzi starszych w wieku emerytalnym bez emerytury i renty;
mogą być wypłacane:
zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz może być świadczona pomoc w naturze.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • opublikowano:
  01-07-2003 21:10
  przez: Sylwia Semeniuk
 • zmodyfikowano:
  21-09-2017 09:44
  przez: Marcin Czech
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 10356
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×