Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do wysokości 2.220.575,00 zł.


 

                                                                                              Byczyna, dnia 18.09.2008r.
 
Wp. II.-341/4/08/U
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „KREDYT DŁUGOTERMINOWY Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POZYCZEK W WYSOKOŚCI DO 2.220.575,00 ZŁ.”
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Opolu
Ul. Krakowska 53
45-018 Opole

Wybrany Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Do przetargu przystąpiły firmy/banki:
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Streszczenie oceny
i porównanie ofert
– 100 % cena
 1.
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Opolu
Ul. Krakowska 53
45-018 Opole
708.733,61 zł.
 
100 pkt.
 2.
Bank Spółdzielczy w Łubnianach
Ul. Osowska 1
46-024 Łubnianach
788.085,68 zł.
 
89,93 pkt.

 
Wykonawcy wykluczeni - nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Ofert odrzucone – nie odrzucono żadnej oferty.
    
                                                                                           Na oryginale podpisał:
                                                                                                             
                                                                                               Burmistrz Byczyny
 
                                                                                               /-/Ryszard Grüner
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          a/a
 

Metryczka
  • opublikowano:
    18-09-2008 14:03
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl