Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-postęp.zapytanie o cenę Zakup ekranu i projektora multimedialnego w ramach projektu Utworzenie Izby Tradycji Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza

 

loga_razem[1].jpeg

 

 

 Byczyna, dnia 08.12.2010 r.                                                    Wp.II.-341/27-7/2010/D

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

do wszystkich wykonawców

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pod nazwą „Zakup ekranu i projektora multimedialnego”  w ramach projektu „Utworzenie Izby Tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza”

 

 

Działając na podstawie art. 92 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.H.U. „ALDERAN” Arkadiusz Kowalczyk

Ul. Mickiewicza 16/18, Kluczbork

 

                Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania na realizację przedmiotu zamówienia złożono 1 ofertę. Zbiorcze zestawienie wykonawców  (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktacje przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, została przedstawiona w poniższej tabeli.

 

 

Nr

oferty

Firma

Streszczenie oceny

i porównanie ofert –

100 % cena

1

P.H.U. „ALDERAN” Arkadiusz Kowalczyk

Ul. Mickiewicza 16/18, Kluczbork

3.848,00

 

100 pkt.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    14-12-2010 08:44
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    14-12-2010 08:48
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl