Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice

 

 

logo.jpeg

 

 PDF10.6 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 


RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

RARProjekt budowlany - sanitarka.part2.rar

RARProjekt budowlany - sanitarka.part1.rar

RARProjekt budowlany - sanitarka.part3.rar

RARProjekt budowlany - sanitarka.part4.rar

PDFopis techniczny - kanalizacja sanitarna Byczyna.pdf

PDFOpis - tłocznia P26.pdf

PDFzał. 2.pdf

PDFzał. 3.pdf

PDF1-tłocznia.pdf

PDF2-tłocznia.pdf

PDF3-tłocznia.pdf

PDF4-tłocznia.pdf

PDF5-tłocznia.pdf

PDF6-tłocznia.pdf

PDF7-tłocznia.pdf

JPEGPrzyłącz kablowy - schemat ideowy.jpeg

JPEGprzyłącz kablowy-tłocznia ścieków.jpeg

PDFPrzyłacze elektroenergetyczne kablowe.pdf

RARProjekt budowlany - kanalizacja deszczowa.part1.rar

RARProjekt budowlany - kanalizacja deszczowa.part2.rar

RARProjekt budowlany - kanalizacja deszczowa.part3.rar

PDFGrawitacja Roszkowice - Byczyna.pdf

PDFPrzyłacza Roszkowice - Byczyna.pdf

PDFKanalizacja deszczowa.pdf

PDFPrzedmiar robót-tłocznia P-26 Roszkowice.pdf

PDFTłocznie P - ROSZKOWICE-BYCZYNA.pdf

PDFTłoczny Roszkowice - Byczyna.pdf

RARZałącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.rar

PDFsst kanalizacja deszczowa.pdf

PDFZałacznik nr 12 do SIWZ - wyjaśnienie SIWZ.pdf

RARZałącznik nr 12 DOK GEO ROSZKOWICE.rar

PDFZałącznik nr 12 Uchwała Nr 184.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFogłoszenie.pdf

PDF10.2 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF10.4 zmiana treści SIWZ.pdf

PDFopis techniczny kanalizacja deszczowa.pdf

PDF10.5 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    19-05-2011 14:36
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    28-06-2011 12:07
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl