Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach

 

 PDF23.11. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

PDFSIWZ - Budynek Polanowica.pdf

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part1.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part2.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part3.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part4.rar

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót.pdf

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF23.1. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF23.2. zmiana treści SIWZ.pdf

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej - po modyfikacji.rtf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy - po modyfikacji.pdf

PDF23.3. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    06-09-2011 10:39
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    10-10-2011 12:02
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl