Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Organizacja i przeprowadzenie cyklów szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Projekt realizowany w ramach
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

 

 

PDF15.1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 


PDFSIWZ.pdf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty2.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    11-07-2013 13:16
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    19-07-2013 13:27
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl