Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2013 r. sesja XXXIV kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej
w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia
roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Byczyna

RARUchwala Nr 274.part1.rar

RARUchwala Nr 274.part2.rar

RARUchwala Nr 274.part3.rar

RARUchwala Nr 274.part4.rar

RARUchwala Nr 274.part5.rar

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Altman
na Burmistrza Byczyny.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-04-25

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-09-2013 14:24
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    04-12-2013 14:05
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl