Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 31 stycznia 2013 r. sesja XXX kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława
Zimocha na sołtysa wsi Roszkowice.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

PDFZałączniki do uchwały nr 232.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie                  UCHYLONA
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawiewieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze
gminy Byczyna.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/242/13 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna
 

Podmiot udostępniający: Rada Miesjka w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-01-31

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-03-2013 07:45
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    04-12-2013 14:08
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl