Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. sesja XXIX kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2012–2025

PDFZałączniki do uchwały nr 215.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2012–2025

PDFZałączniki do uchwały Nr 218.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie         UCHYLONA
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie
w drodze darowizny nieruchomości Gminy Byczyna
na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Augustyna
w Kostowie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie          UCHYLONA
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dla dróg gminnych.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów
Społecznych dla Gminy Byczyna.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Byczyna.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie                      UCHYLONA
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu
ich pobierania

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych w gmnie Byczyna

 

Podmiot udostępniający: Rada Miesjka w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2012-12-28

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-02-2013 09:52
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    05-12-2013 12:21
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl