Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r. sesja XI kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2010 r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwały Rady
Powiatu w Nysie w sprawie : przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu
udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie              UCHYLONA
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 lipca 2011 roku
do 30 czerwca 2012roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna

PDFzal. do uchwaly 83.pdf

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011–2025

PDFzal. do uchwaly 85.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr 85.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr 85.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzące
wychowanie przedszkolne
 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-06-28
Metryczka
  • opublikowano:
    27-10-2011 09:52
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 08:51
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl