Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 r. sesja XXVII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy
Gminą Byczyna i Gminą Kozowa

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca roku
w
sprawie zmian w budźecie gminy na 2008 rok
Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone
przez Publiczne Przedszkole w Byczynie i oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych

Metryczka
  • opublikowano:
    25-08-2008 09:03
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 11:52
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl