Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 28 grudnia 2007 r. sesja XIX kadencja V

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji
z dnia 28 grudnia 2007 roku - V kadencja

 

 

DOCUchwała Nr 116.doc w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, dotyczącego wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej

DOCUchwała Nr 117.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
DOCUchwała Nr 118.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
 DOCUchwała Nr 119.doc w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych
 
 DOCUchwała Nr 120.doc w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna
 
 DOCUchwała Nr 121.doc w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
 
 DOCUchwała Nr 122.doc w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze zespołu szkół, szkoły podstawowej lub przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
 
DOCUchwała Nr 123.doc w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat  za posiłki
 
DOCUchwała Nr 124.doc w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok
DOCZałącznik nr 7 do Uchwały Nr 124.doc
 
DOCUchwała Nr 125.doc w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
DOCUchwała Nr 126.doc w sprawie zmiany uchwały
Metryczka
  • opublikowano:
    15-01-2008 09:39
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 11:58
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl