Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 29 paździenika 2007 r. sesja XVI kadencja V

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji
z dnia 29 października 2007 roku - V kadencja

 

 

DOCUchwała Nr 90.doc w sprawie wyboru ławników do sądu na kadencję lat 2008 - 2011

DOCUchwała Nr 91.doc w sprawie nadania rondu byczyńskiemu nazwy
                                im. Martina Wilhelma Kutty

DOCUchwała Nr 92.doc w sprawie zmiany uchwały

DOCUchwała Nr 93.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

DOCUchwała Nr 94.doc w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DOCUchwał Nr 95.doc w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa
                               pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Byczynie

DOCUchwała Nr 96.doc w sprawie opłaty od posiadania psów

DOCUchwała Nr 97.doc w sprawie okreśenia wzorów formularzy na podatek rolny,
                               leśny i od nieruchomości
Załączniki do uchwały nr 97 na rok 2007 PDFrolny nr 1,4.pdf PDFrolny nr 2,3.pdf PDFlesny 1.pdf PDFlesny 2.pdf PDFnieruchomosc praw.pdf PDFnieruch inf.pdf PDFnieruchomosc praw.pdf PDFzal do inf.pdf PDFZALACZNIK WSPOL.pdf PDFgrln.pdf PDFzrl.pdf PDFzn.pdf
Załączniki do uchwały nr 97 na rok 2008 PDFrolny 1 i 4.pdf PDFrolny 2 i 3.pdf PDFlesny 1.pdf PDFlesny 2.pdf PDFnieruchomosc praw.pdf PDFnieruch inf.pdf PDFzal do inf.pdf PDFZALACZNIK WSPOL.pdf PDFgrln.pdf PDFzrl.pdf PDFzn.pdf
Załączniki Excel: XLSgrln www.xls XLSlesny 1-2 www.xls XLSnieruch inf www.xls XLSnieruchomosc praw www.xls XLSrolny www.xls XLSzal do inf www.xls XLSZALACZNIK WSPOL www.xls XLSzn www.xls XLSzrl www.xls

DOCUchwała Nr 98.doc w sprawie zmiany uchwały

DOCUchwała Nr 99.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
Załącznik  DOCZał Nr 4 d0 Uchwały Nr 99.doc

DOCUchwała Nr 100.doc w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryczka
  • opublikowano:
    08-11-2007 09:20
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 12:00
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl