Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 28 sierpnia 2007 r. sesja XIV kadencja V

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
z dnia 28 sierpnia 2007 roku - V kadencja

 

 

DOCUchwała Nr 79.doc w sprawie zaciągnięcia kredytu
DOCUchwała Nr 80.doc w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego
DOCUchwała Nr 81.doc w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007rok
DOCzał. nr 3 do uchwały nr 81.doc wieloletni plan inwestycyjny gminy Byczyna
DOCzał.nr 5 do uchwały nr 81.doc wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr 82,83.doc w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna;
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Byczyna w celu nadania byczyńskiemu rondu imienia Wilhelma Martina Kutty
DOCUchwała Nr 84.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
DOCUchwała nr 85.doc w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryczka
  • opublikowano:
    16-09-2007 19:42
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 12:02
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl