Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 28 litopada 2005 r. sesja XXXII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji
z dnia 28 listopada 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w
sprawie zmian określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych
i Problemów Społecznych

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXII-288-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim”


Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim
w Byczynie
.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXII-293-05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 listopada 2005

Metryczka
  • opublikowano:
    08-03-2006 09:49
    przez: Katarzyna Uchańska
  • zmodyfikowano:
    09-12-2013 10:09
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl