Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 28 października 2005 r. XXXI kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji
z dnia 28 października 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w
sprawiezmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie
przystąpienia do programu „Odnowa
wsi w województwie opolskim”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w
sprawie przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Roszkowicach na salę wielofunkcyjną

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie
przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Odtworzenie
terenów wypoczynkowo
-rekreacyjnych
oraz utworzenie Wiejskiego Domu Kultury
we wsi Kostów
”.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Ukształtowanie
przestrzeni
publicznej centrum wsi wraz
z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach
”.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Byczyna w roku 2006.

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 października 2005

Metryczka
  • opublikowano:
    08-03-2006 09:47
    przez: Katarzyna Uchańska
  • zmodyfikowano:
    09-12-2013 10:09
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl