Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 10 lutego 2005 r. sesja XXIV kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji
z dnia  10 lutego 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Byczyna w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Byczyna w roku 2005

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2005 r.

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu z działania 1.5 w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój
Zasobów Ludzkich” pt. Centrum Integracji
Społecznej „CISPOL” w Polanowicach dla grup
szczególnego ryzyka

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Byczyna”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Budowa drogi Lazara i Kwiasowskiego”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Koellinga,
Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie”

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

10 lutego 2005

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-07-2005 09:02
    przez: Katarzyna Uchańska
  • zmodyfikowano:
    09-12-2013 10:27
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl