Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 19 lutego 2004 r. sesja XIV kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
z dnia 19 lutego 2004 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie przystąpienia sołetwa Paruszowice do programu "Odnowa Wsi
w województwie opolskim"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie konkursu "Piękna Wieś" i zasad jego przeprowadzenia

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego sumy wydatków mieszkaniowych
stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wraz
z ryczałtem na zakup opału

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok

 


 

informację wytworzył(a): Rada Miejska
data wytworzenia: 19 lutego 2004

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    09-11-2004 10:20
    przez: Katarzyna Uchańska
  • zmodyfikowano:
    09-12-2013 10:35
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl