Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 49/07 do nr 61/07 - V kadencja - sierpień 2007 r.

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 1 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji do spraw kontroli
utrzymania czystości i porządku w gminie

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 6 sierpnia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 6 sierpnia 2007 roku
w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 6 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 22 sierpnia 2007 roku
w sprawie przedłużenia powierzania stanowiska
dyrektora Publicznego Przedszkola w Byczynie

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku
Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu
PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2 .pdf

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sparwie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Pobierz Burmistrza Byczyny
z dnia 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Byczynie
Pobierz regulamin organizacyjny Urzędu
Miejskiego w Byczynie

Metryczka
  • opublikowano:
    09-06-2008 08:44
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl