Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 października 2014 r. o godzinie 12.00

Byczyna, dnia 14.10.2014r.

Or-II.0002.55.2014

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013 r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 23.10.2014 r. (czwartek), o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie LV sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Prezentacja dot. działalności Spółdzielni Socjalnej Gród.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia „ rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok ”,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 2025,
  c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  f) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
 8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
 Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-10-2014
  przez: Marek Rychlicki
 • opublikowano:
  17-10-2014 08:04
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2265
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl