Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 28 sierpnia 2014 r. sesja LIII kadencja VI

PDFUchwała Nr 429.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

PDFUchwała Nr 430.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna.

PDFUchwała Nr 431.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014–2025

PDFUchwała Nr 432.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr 433.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy

PDFUchwała Nr 434.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

PDFUchwała Nr 435.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr 436.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014

PDFUchwała Nr 437.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą. „Nowoczesna
i skuteczna edukacja kluczem do sukcesu” o numerze POKL.09.01.02-16-016/14
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wniesienia niepieniężnego wkładu własnego.

PDFUchwała Nr 438.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny"

Metryczka
 • wytworzono:
  24-10-2014
  przez: Marek Rychlicki
 • opublikowano:
  24-10-2014 14:16
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 3003
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl