Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2015 r.

Podatek od nieruchomości

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFInformacja o nieruchomościach położonych na terenie gminy Byczyna dla osób fizycznych.pdf
PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci w 2015 roku..pdf
PDFUchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców...pdf
PDFZałącznik GRLN.pdf
PDFZałącznik ZN.pdf
 


Podatek rolny

okres obowiązywania:   od  1.01.2015 do  31.12.2015 rok

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015) - 61,37 za 1 dt.

 

  Stawki podatku rolnego

2015 rok

dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

153,425 zł

dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

306,85 zł

podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) - art. 4, art. 6,

 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 935).

PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych nie posiadających gospodarstwa rolnego.pdf
PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych posiadających gospodarstwo rolne.pdf
PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 pazdziernika 2014r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow.pdf
PDFZałącznik GRLN.pdf
PDFZałącznik ZRL.pdf
 


Podatek leśny

okres obowiązywania:  od  01.01.2015 do  31.12.2015 rok

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m3.

 

Stawki podatku leśnego

2015 rok

Podatek dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

20,7735 zł

Podatek dla lasów pozostałych

41,5470 zł

podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465),

 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 955).

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf
PDFKomunikat Prezesa GUS.pdf
PDFZałącznik GRLN.pdf
PDFZałącznik ZRL.pdf


Podatek od środków transportu drogowego

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku..pdf
PDFDT-1_Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
PDFDT-1_Załącznik.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2014
  przez: Burmistrz Byczyny
 • opublikowano:
  17-12-2014 11:22
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • zmodyfikowano:
  17-12-2014 11:33
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 5334
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl