Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 10 marca 2015 r. o godzinie 15.00

Byczyna, dnia 05.03.2015 r.

Or-II.0002.6.2015

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 10.03.2015 r. (wtorek), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie VI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025,
  b) zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
 5. Komunikaty.
 6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie  

/-/ Adam Radom

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2015
  przez: Marek Rychlicki
 • opublikowano:
  06-03-2015 09:32
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2202
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl