Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

PDF6.9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 

 

PDF6.3. - wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

PDF6.1. - wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
PDF6.2. - zmiana treści SIWZ i ogłoszenia.pdf
PDFDo pytania nr 2.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ modyfikacja 23.06.2015 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna.rar
RARZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.rar
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót -materiał pomocniczy.pdf
JPEGZałącznik nr 12 do SIWZ - harmonogram prac dot. wzmocnienia konstrukcji hali.jpeg
PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - suplement równoważności.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  10-06-2015
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • opublikowano:
  10-06-2015 09:25
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  07-07-2015 14:30
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 4327
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl