Urząd Miejski w Byczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=1157


Informujemy, że od 1 kwietnia 2018 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Byczynie pok. 28 (II piątro). Osoby niepełnosprawne są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 4 (parter).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-12:00


Prawnicy doradzają za darmo

Już trzeci rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:

 • Kluczborku, w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B. Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, ul. Stanisława Dubois 18/3; 45-070 Opole z siedzibą w Opolu, wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Punkt prowadzony jest przez adwokatów, radcę prawnego i osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

 • Wołczynie, w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 3. Punkt prowadzony jest przez Adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.
 • Byczynie, w budynku Urzędu Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna (pokój nr 28). Punkt prowadzony jest przez Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 • Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • która nie ukończyła 26 lat,
 • która ukończyła 65 lat,
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • która jest w ciąży.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapraszam do skorzystania z darmowych porad prawnych

Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2016
  przez: Starostwo Powiatowe w Kluczborku
 • opublikowano:
  18-01-2016 12:07
  przez: Magdalena Olender
 • zmodyfikowano:
  23-07-2018 07:43
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 3994
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×