Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedle domków jednorodzinnych Byczyna

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

PDF6.2. Informacja z otwarcia ofert.pdf

Na wniosek Wykonawców udostępnia się załączniki w formacie PDF:

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.pdf
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.pdf
 

 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.doc
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2016
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • opublikowano:
  05-07-2016 10:06
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  28-07-2016 15:29
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2930
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl