Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

10. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

PDF10.8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfPrzypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń wynikającego z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

PDF10.4. Informacja z otwarcia ofert.pdf

DOC10.2. wyjaśnienia treści SIWZ.doc
DOC10.3. wyjaśnienia treści SIWZ.doc


DOCSIWZ modyfikacja 07 10 2016.doc
XLSXZalącznik nr 1d do SIWZ zmiana 07.10.2016.xlsx

PDF10.1. zawiadomienie o zmianie SIWZ i ogłoszenia.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


DOCSIWZ modyfikacja 05.10.2016.doc

XLSXKopia Zalącznik nr 1d do SIWZ 02 09 2016.xlsx
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ 09.2016.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  28-09-2016
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • opublikowano:
  28-09-2016 13:03
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  27-10-2016 11:05
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2837
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl