Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

11. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

PDFWG.271.11.15.2016Asz - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Sprostowanie

PDF11.2. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
 

 

PDF11.11. informacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń wynikającego z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

_____________________________________________________________________

16 listopada 2016

 

DOCSIWZ po modyfikacji 16.11.2016.doc

PDF11.10. zmiana treści SIWZ wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 

_________________________________________________


 

11 listopada 2016

 

DOCSIWZ po modyfikacji 10.11.2016.doc
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.11.2016.pdf
PDF11.9. zmiana treści SIWZ zmiana treści ogłoszenia.pdf

______________________________________________

8 listopada 2016

 

RARskany z opinia rio za 2015.rar
RARskany opinie za 2016.rar
RARskany opinie rio za 2014.rar
PDFProjekt uchwały WPF.pdf
PDF11.8. uzupełnienie dokumentów.pdf
___________________________________________

31 października 2016 r.

DOCSIWZ po modyfikacji 31.10.2016.doc
PDF11.7. zmiana treści SIWZ.pdf
PDF11.6. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

__________________________________________

20 października 2016 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

DOCSIWZ po modyfikacji 20.10.2016.doc

PDF11.3. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF11.4. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF11.5. zmiana treści SIWZ.pdf

 

Dokumenty dotyczące części projektowo/budowlanej

PDFMapa.pdf
DOCXPFU autokorekta str 57.docx
PDFstadion-lekkoatletyczny-zalozenia-dla-projektantow-1_201503050146.pdf
PDFZaświadczenie.pdf
PDFWypis z rejestru gruntów.pdf
 

Dokumenty dotyczące części finansowej

PDFZał 3456711.pdf
PDFZał 12 opisówka _2_.pdf
PDFZad inwest wieloletnie zał 9.pdf
PDFZad inw zał nr 9a.pdf
XLSWydatki bieżące i majątkowe- 2014.xls
PDFProjekty zał nr 10.pdf
PDFPismo do rady - spr finansow - Korekta bilansu.pdf
PDFOPISÓWKA główna.pdf
PDFKopia Załącznik Nr 9 budżet obywat.pdf
XLSDochody bieżące i majatkowe-2014.xls
PDF13-OPISÓWKA.pdf
PDF13 Zmiany w przedsiewięciach unijnych.pdf
PDFZarządzenie.pdf
PDFZałącznik nr 10a Inwest roczne.pdf
PDFZałącznik nr 10 Inwest wieloletnie.pdf
PDFZałącznik Nr 9 budżet obywat.pdf
PDFZałącznik nr 7 Dotacje 31 12 2015.pdf
PDFZałącznik nr 6 Porozumienia 31 12 2015.pdf
PDFZałącznik nr 5 Zad zlecone 31 12 2015.pdf
PDFZałącznik nr 4 31 12 2015.pdf
PDFZałącznik nr 3 rozchody 31 12 2015.pdf
PDFZałącznik nr 3 przychody 31 122015.pdf
XLSZałącznik nr 2 Wydatki bieżące majątkowe2015.xls
XLSZałącznik nr 1 Dochody bieżące majatkowe-2015.xls
 

 

_______________________________________________________

PDF11.1. zmiana treści SIWZ.pdf
PDF11.2. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Mapy
PDFMAPKA.pdf
JPEGMapa.jpeg

Dokumentacja z badań geologicznych
PDF03.02 Karta dok. otw. 3+4.pdf
PDF03.03 Karta dok. otw. 5.pdf
PDF04 Parametry geotechniczne.pdf
PDF05 Objaśnienia znaków i symboli.pdf
PDFDokumentacja Byczyna - Stadion.pdf
PDF01 Mapa topograficzna.pdf
PDF02 Mapa dokumnetacyjna.pdf

PDF03.01 Karta dok. otw. 1+2.pdf

Inwentaryzacja
PDFByczyna inwentaryzacja rzutpiwnicy.pdf
PDFdach rzut.pdf
PDFelew pól. i południowa.pdf
PDFelew. zach. z przekr.pdf
PDFinwentaryzacja elew.pdf
PDFprzekrój.pdf
PDFByczyna inwentaryzacja rzut piętra.pdf
PDFByczyna inwentaryzacja rzut.pdf

 

SIWZ po modyfikacji 11/10/2016
DOCSIWZ po modyfikacji.doc

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPFU Stadion Byczyna.pdf
DOCSIWZ 3.10.2016.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2016
  przez: Urząd Miejski w Byczynie
 • opublikowano:
  03-10-2016 15:06
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  24-11-2016 12:23
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 4043
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl