Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Byczynie  Uchwały Nr XXXIX/328/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokładne granice obszaru objętego planem, pokazano na załączniku graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, w terminie do dnia 10.10.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie: http://www.byczyna.pl oraz http://bip.byczyna.pl 

 

Burmistrz  Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2016
  przez: Burmistrz Byczyny
 • opublikowano:
  21-11-2016 09:57
  przez: Magdalena Olender
 • zmodyfikowano:
  21-11-2016 09:58
  przez: Magdalena Olender
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2771
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl