Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

2. Budowa drogi w Ciecierzynie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

UWAGA

Modyfikacja SIWZ - przedmiar robót, poz. 21.

 

PDFPrzedmiar po modyfikacji.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ Ciecierzyn.pdf

DOCXZałączniki do SIWZ od 1 do 6.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.docx

RARDokumentacja projektowa.rar

RARPrzedmiary.rar

RARSpecyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.rar

Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2017
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • opublikowano:
  03-03-2017 11:33
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  06-04-2017 10:39
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 4566
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl